www.jolantaart.com

Anielska PRZYSTAŃ    

                Jolanta  Stankiewicz 
   
                                     

Wystawa Lębork 13.07.2019
Dziękuję za foto relacje Mariusz Stankiewicz i Marta Hagemes