www.jolantaart.com

Anielska PRZYSTAƃ    

                Jolanta  Stankiewicz 
   
                                     

Vernissage 
Sztokholm 24/25.02.2018
''Sercem malowane''